Spotkanie autorskie w formie wykładu.

Scenariusz spotkania składa się z następujących części:

  1. Wprowadzenie (powitanie) (3-5 min)
  1. Krótkie wystąpienie, wprowadzające audytorium do twórczości autora (10 min)
  1. Wypowiedź autora (60 min)

Wystąpienie mające na celu zapoznanie audytorium z twórczością autora. Historia od pierwszych pisarskich prób, do obecnego momentu (kilkanaście opublikowanych opowiadań, cztery powieści kryminalne, dwie sensacyjno-przygodowe, kolejne w planach wydawniczych wydawnictwa CM). Opowieść o warsztacie pisarza i genezie pomysłów związanych z historiami opisanymi na kartach powieści i opowiadań. Zasady rządzące literaturą gatunkową. Jak wygląda praca nad powieścią i opowiadaniem (research, konstrukcja tekstu, bohaterowie, korekta). Praca autora z redaktorem i korektorem. Proces wydawniczy i promocja książki. Rynek wydawniczy i czytelnictwo w Polsce.

Przeczytanie przez autora dwóch wybranych krótkich fragmentów powieści.

Przedstawienie ostatnich publikacji i książek oraz informacja o książkach (bez zdradzania szczegółów historii i tzw. spoilerowania). Szczegóły dotyczące genezy powieści i  historii pracy nad tekstem.

  1. Dyskusja – pytania od publiczności – (30 min)

Jeśli audytorium nie zadaje pytań, to autor kontynuuje opowieść dotyczącą warsztatu pisarza, pracą nad powieścią i tekstem.

  1. Zakończenie – zaproszenie do nabycia egzemplarzy autorskich książek (w promocyjnej cenie) z podpisem i dedykacją autora lub podpisywanie książek przyniesionych przez audytorium.

Czas spotkania autorskiego może być dopasowany do potrzeb organizatora (nie dłużej niż 120 min).

7A4A7626

 

Wróć