Przykładowy scenariusz spotkania autorskiego w formie wywiadu

Scenariusz spotkania składa się z następujących części:

 1. Wprowadzenie (powitanie) – realizuje prowadzący spotkanie (3-5 min)
 1. Krótkie wystąpienie prowadzącego, mające na celu przedstawienie autora (10 min)
 1. Wypowiedź autora (15 min -30 min)

 Wystąpienie (może być poprzedzone pytaniem prowadzącego spotkanie) mające na celu zapoznanie audytorium z twórczością autora. Historia od pierwszych pisarskich prób, do obecnego momentu (kilkanaście opublikowanych opowiadań, cztery powieści kryminalne, dwie sensacyjno-przygodowe, kolejne w planach wydawniczych wydawnictwa CM). Opowieść o warsztacie pisarza i genezie pomysłów związanych z historiami opisanymi na kartach powieści i opowiadań. Zasady rządzące literaturą gatunkową. Jak wygląda praca nad powieścią i opowiadaniem (research, konstrukcja tekstu, bohaterowie, korekta). Praca autora z redaktorem i korektorem. Proces wydawniczy i promocja książki. Rynek wydawniczy i czytelnictwo w Polsce.

 1. Wywiad – pytania zadawane przez prowadzącego spotkanie (30 min - 45 min)

 Pytania do autora (istnieje oczywiście możliwość odejścia od ustalonej listy pytań).

 • Czy od zawsze marzył pan o pisaniu?
 • Jeśli nie, to kiedy narodził się w panu zapał do pisania?
 • Co najbardziej się panu podoba w pisaniu?
 • Czy pisarz to trudny zawód?
 • Jak długo powstaje jedna książka?
 • Ile razy musi pan ją poprawiać?
 • Czemu wybrał pan taką, a nie inną tematykę książki?
 • Czy wydarzenia, które wydarzyły się w pana życiu, wpływają na to, o czym pan pisze?
 • Jaki jest pana ulubiony autor z lat młodzieńczych?
 • Pana autorytet pisarza to...?
 • Co było powodem, że zaczął pan pisać?
 • Jak wpadł pan na pomysł napisania tej książki?
 • Co miała Pan z języka polskiego w szkole?
 • Czy od dziecka marzył Pan, aby zostać pisarzem?
 • Jacy autorzy stanowią dla pana inspiracje?
 • Gdyby miał pan udzielić kilku rad początkującym pisarzom, jakie byłyby to rady?
 • Od jak dawna pisze pan książki?
 • Czy jako dziecko wiązał pan swoją przyszłość z pisaniem powieści?
 • Czy edukował się pan w kierunku pisarstwa?
 • Pracuje pan obecnie nad jakąś książką?
 • Co pan czuje, gdy pisze?
 • Co było powodem rozpoczęcia pisania, czy to po prostu hobby?
 • Jakie są pana najbardziej ulubione tematy pisania?
 • Skąd bierze pan pomysły do książek?
 • Jak wygląda Pana przeciętny dzień? Ile czasu poświęca Pan na pisanie?
 • Wielu autorów zanim zacznie pisać powieść, rozpoczyna od napisania szczegółowego mniej lub bardziej życiorysu bohatera. Jak wygląda Pana praca przy kreowaniu głównych postaci?
 • Czy tworzy pan kontekst powieści, czy pisze bez planu?
 • Czy według Pana pisanie jest wrodzonym talentem, czy umiejętnością, którą można nabyć?
 • Jak wiadomo, wena przychodzi i odchodzi, kiedy chce. Czy miewa Pan z nią problemy?
 • Czy znajduje pan czas na życie towarzyskie ?
 • Co pan obecnie czyta?
 • Jakie ma pan plany wydawnicze?
 1. Dyskusja – pytania od publiczności – (30 min)

 Jeśli audytorium nie zadaje pytań, to powrót do listy pytań z punktu 4 lub przeczytanie przez autora dwóch wybranych krótkich fragmentów powieści.

 1. Zakończenie – zaproszenie przez prowadzącego do nabycia egzemplarzy autorskich książek (w promocyjnej cenie) z podpisem i dedykacją autora lub podpisywanie książek przyniesionych przez audytorium.

Czas spotkania autorskiego może być dopasowany do potrzeb organizatora (nie dłużej niż 120 min).

7A4A7768